Model Nederlandse Kwaliteit, (European Foundation for Quality Management, EFQM)

Model Nederlandse Kwaliteit

(European Foundation for Quality Management, EFQM)

Het Model Nederlandse Kwaliteit bestaat uit negen aandachtsgebieden, gegroepeerd naar :

- Voorwaarden

- Processen

- Resultaten

- Feedback vindt plaats van output naar input.

Per aandachtsgebied is een weegfactor opgenomen, alle negen opgeteld 100% zijnde.

 

 

© 2016 L.M. Meijerink. All Rights Reserved.